שלמה עצמון ז"ל


אבא
איש היה בישראל
שלמה עצמון שמו
איש צנוע , מלא חוכמה
חיוך של תואר לו .
אדם ענו ונשמה לו
מלוא הבית בו...
רעייתו - אהובתו
כל נשימתה בשבילו
גאוותה הוא ומקור שמחה ,
עינה רק בו נתונה
והוא אותה הותיר
באותו בוקר נורא ...
שתה כוס הקפה
ובענוותנותו הידועה
צעד לו אל גורלו
גורל היהודי הנודד והסובל,
המתענה והנעקד
הנשרף והנכחד...
שלמה אבינו אלינו לא שב ...
רק ארון עץ וטלית עטופה
אלי בור מסולע הורד
ותפילת החזן בבית הקברות בקעה.
שלמה נאסף אל רגבי המולדת
שאותה כה אהב ולמענה הוא לחם ...
מה יכלו להיות חיים יפים בארצנו
אם אבינו אהובנו היה עוד עמנו ...
מה מאושרת יכלה להיות אשת נעוריו
עם פשטות ההליכות וצניעות הדרישות
טוב הלב והרוגע שהשרה עלינו , בחייו ...
עם הליכתו סר הטעם
והכל נעשה מכני כלשהוא...
הדברים נאמרים ,כי צריך לפעמים לדבר
ולחייך ..כי חיים בין אנשים...
אך השלמות נפגמה ...התמונה נסדקה
וכבר אינה שווה מאומה...
האבל עמוק וימשך כל עוד נשמה באפנו...
אבא - אתנו ושלנו כפצע מדמם
וממאיר...זועק לרפואה ואין מושיע...


בית הקברות היהודי בלוד - לזכר אבא הי"ד

דומית אפלה על סלעים
בית הקברות היהודי בלוד ...
כאן קבורים חברנו ואבותינו :
על חוטי -חשמל מתוחים
לרוחב הרקיע
עורבים קוראים בשחור
במקורים חדים ורעבים ...
דממה ונצח עברו יחדיו
עם זעקות הרב החודרות
של צפרי החושך ...
מתי ההרוג נח באדמת ישראל
המפרפרת , המאיימת , הקשה לעידור ולתיחוח..
גשם טוב יורד במטרות
ובליבי הפגוע כל כך רבות המדקרות
האפסות מכסה את האשר
את היש ...
האוטובוס דובר אל הכפר
וראשי דוהר אל דממת בית הקברות
הישן בלוד , בו קבור לבטח
היהלום שבכתר לבית ריטמן
"יהלום פראי" אבל נקי ומוצנע
וצדקתו קורעת כל לב...


Image doesn't Exist